Lesley Vermeulen

Lesley Vermeulen

Lesley Vermeulen

“Een eerlijk advies, in elke situatie”

Lesley Vermeulen studeerde rechten op de Universiteit te Antwer­pen en be­haal­­de haar diploma van Mas­ter in de rech­ten met onderscheiding.

Sedert 2009 is zij advocate bij de Balie Provincie Antwerpen.

Lesley Vermeulen specialiseerde zich in het domein van het strafrecht en het strafprocesrecht, waar zij zowel aan slachtoffers als daders bijstand biedt. Zij trad reeds op in verscheidene spraakmakende processen.

Lesley Vermeulen beschikt over een “Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken”. Op deze manier kan zij haar cliënten ook adequaat bijstaan in strafrechtelijke procedures voor het Hof van Cassatie.

Daarnaast heeft Lesley Vermeulen een grondige kennis van diverse rechtstakken zoals onder meer het verkeersrecht, buren en mede-eigendom, huurrecht en bouw- en aannemingsrecht.

Zij behartigt de belangen van zowel particulieren als KMO’s.


Bijkomende opleidingen
  • Opleiding Salduzbijstand (2011)
  • Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (2015)
  • Supralat Opleiding “Bijstand bij verhoor” (2021)
  • Bijkomende supralat opleiding “Omgaan met kwetsbare en zwijgende verdachten” (2023)

Ereloonrekening

BE90 9734 7293 3032


Derdenrekening

BE41 6304 0950 9710