Strafrecht
Strafrecht

Strafrecht

Strafrecht

  • Bijstand bij verhoren
  • Bijstand in het kader van de voorlopige hechtenis
  • Advies en begeleiding tijdens het volledige strafonderzoek, zowel voor slachtoffers als voor daders
  • Strafrechtelijke verdediging op elk niveau (o.m. Raadkamer, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep)
  • Burgerlijke partijstelling voor slachtoffers
  • Begeleiding en strafrechtelijke verdediging in het kader van de strafuitvoering (strafuitvoeringsrechtbank en probatiecomissie)
  • Bijstand bij aanvraag Slachtofferhulpfonds
  • Aantekenen cassatieberoep in strafzaken


Het zou kunnen dat u over een verzekering beschikt die de kosten van uw advocaat betaalt.

Stadvocaten zal dit steeds met u bespreken en voor u nakijken.