Hannelore Annemans

Hannelore Annemans

“U juridisch ontzorgen is mijn grootste zorg”

Hannelore Annemans studeerde rechten aan de Universiteit te Antwer­pen en behaalde in 2013 haar diploma van Mas­ter in de rech­ten met onderscheiding. Sedertdien is zij aan de slag als advocate bij de Balie provincie Antwerpen.

Na bijna tien jaar verbonden te zijn aan hetzelfde Antwerps kantoor, besloot zij een nieuwe weg in te slaan. Sinds mei 2023 maakt zij deel uit van het gedreven en gepassioneerd team van Stadvocaten, aangezien het bundelen van onze krachten én kennis onder hetzelfde dak enkel in het voordeel van onze cliënten is.

Hannelore Annemans verwierf de afgelopen jaren een bijzondere expertise in het personen- en familierecht en het familiaal vermogensrecht.

Zij adviseert u graag en staat u bij inzake afstamming, echtscheiding, beëindiging samenwoning, verblijfs- en financiële regeling voor kinderen én vereffening en verdeling. Daarbij zal steeds gekeken worden of een minnelijke oplossing niet tot de mogelijkheden behoort.

U mag daarbij in elk geval altijd rekenen op heldere communicatie op uw maat, op bijstand waarbij het behartigen van uw belangen altijd voorop staat én op een advocaat die oplossingsgericht denkt en een nauwe betrokkenheid toont.

Tot slot heeft Hannelore Annemans ook een bijzondere interesse én goede kennis van het straf- en het verkeersrecht, waarbij zij zowel optreedt voor daders als voor slachtoffers. Zij genoot de opleiding “Salduzbijstand” en is in het bezit van het “Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatieprocedure in Strafzaken”.


Bijkomende opleidingen
  • Opleiding Salduzbijstand (2013)
  • Bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken (2015)

Ereloonrekening

BE71 3631 2451 2169


Derdenrekening

BE53 6304 3338 5753