Personenrecht Familierecht
Personenrecht Familierecht

Personen- en familierecht

Personen- en familierecht

  • Advies inzake huwelijksstelsels en samenlevingscontracten
  • Afstamming (o.m. erkenning, betwisting vaderschap)
  • Dringende voorlopige maatregelen (o.m. ouderlijk gezag, omgangsrecht, …)
  • Onderhoudsbijdragen voor kinderen en/of ex-partner
  • Echtscheidingen
  • Vereffening & verdeling na echtscheiding