Bert Crokaerts

Bert Crokaerts

Bert Crokaerts

“Raad en bijstand op een ogenblik dat u het nodig heeft”

Na het behalen van zijn diploma Rechtspraktijk aan de Karel De Grote Hogeschool te Antwerpen, studeerde Bert Crokaerts rechten aan de Universiteit Antwerpen.

In september 2015 legde Bert Crokaerts zijn eed af als advocaat aan de Balie Provincie Antwerpen en in 2021 richtte hij samen met Lesley Vermeulen Stadvocaten op.

Bert Crokaerts verdiepte zich in de verschillende facetten van het familierecht. Zo staat hij cliënten o.m. bij in procedures omtrent afstamming, omgangsrecht, onderhoudsgeld, echtscheidingen en vereffening & verdeling.

Naast het familierecht, heeft Bert Crokaerts eveneens een bijzondere interesse in andere rechtstakken waaronder: verkeersrecht, huurrecht, contractenrecht en incasso.

Tevens staat hij cliënten bij in hun aanvraag om toegelaten te worden tot de collectieve schuldregeling.


Ereloonrekening

BE89 3632 3870 2185


Derdenrekening

BE22 6304 3088 2547