Buren en mede-eigendom
Buren en mede-eigendom

Buren en mede-eigendom

Buren en mede-eigendom

  • Burenhinder (o.m. lawaaioverlast, overhangende takken,,…)
  • Eigendomsgrenzen
  • Aanvechten van beslissingen van de algemene vergadering
  • Advies over het aanstellen en ontslag van de syndicus
  • Invorderen van achterstallige kosten en/of bijdragen
  • Bijstand bij procedures